ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρολογικές Βλάβες - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Υπηρεσίες:
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – Συντηρήσεις.
  • Συστήματα Ασφαλείας.
  • Ανακαινίσεις καταστημάτων.
  • Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
  • Αυτοματισμοί.
  • Έξυπνο σπίτι.
  • Δομημένη καλωδίωση.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Αττική.