ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καρδιολόγος
Υπηρεσίες:
  • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
  • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter Πίεσης).
  • Holter ρυθμού 24ωρου.
  • Stress Echo (Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία).
  • Triplex Θωρακικής Αορτής.
  • Triplex Καρδιάς.
  • Δοκιμασία κόπωσης.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
  • Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις.