Αστρινάκης Στυλιανός Ε.

Καρδιολόγος

Υπηρεσίες:

 • Πιστοποιημένος με ΕΟΠΥΥ μόνο για ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα ( ΗΚΓ ).
 • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα.
 • Υπερηχογράφημα ( triplex ) καρδιάς και ανιούσης αορτής.
 • Holter ρυθμού 24ωρης καταγραφής, Holter ρυθμού 48ωρης καταγραφής, Holter πίεσης 24ωρης καταγραφής.
 • Loop Recorder 7 ημερών.
 • Αντιυπερτασικό ιατρείο.
 • Αντιλιπιδαιμικό ιατρείο.
 • Έλεγχος βηματοδότη.
 • Προσχολικός καρδιολογικός έλεγχος.
 • Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος.
 • Κατ`οίκον επίσκεψη (κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα).