Βαλασοπούλου Ιωάννα Κ.

Ειδικός Παθολόγος
Υπηρεσίες:
  • Πιστοποιημένος με ΕΟΠΥΥ μόνο για ηλεκτρονική συνταγογράφηση.