ΒΕΡΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

Μεταφορές - Διανομές - Ανυψωτικά
Υπηρεσίες:
 • Μετακομίσεις:
  Αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών.
  Πλήρη συσκευασία (υαλικών, ρουχισμός, κουζινικών, έργων τέχνης).
  Πάντα ειδικευμένο και ελληνικό προσωπικό.
  Αποξήλωση και τοποθέτηση air-condition.
  Από και προς όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.
  Λογικές τιμές.
 • Διανομές:
  Πλήρη γκάμα από ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα φορτηγά (κόφα, μουσαμά, ψυγείο).
  Οχήματα εξοπλισμένα με υδραυλική πόρτα, παλετοφόρα, ράμπες πεζοδρομίου.
  Υπάρχει δυνατότητα παλετοποίησης, πακεταρίσματος και αποθήκευσης.
 • Ανυψωτικά:
  Αυτοκινούμενα έως 9ο όροφο.
  Φορητά για δύσκολα στησίματα (σε κήπους, αυλές, πιλοτές εντός κτηρίου).
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Ελλάδα.