ΒΕΡΡΑ ΓΡ. ΠΡΟΚΟΠΙΑ M.D.

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Laser – Αισθητική – Επεμβατική Δερματολογία.
Μετεκπαιδευθείσα στο Harvard Medical School, USA.
Massachusetts General Hospital, Boston, USA.
Επιστημονικός συνεργάτης Νοσοκομείου ”Α. Συγγρός”.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπηρεσίες:
  • Laser αποτρίχωση.
  • Αισθητική δερματολογία.
  • Επεμβατική δερματολογία.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Αττική.