Βλάσσης Χαράλαμπος Σ.

Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πτυχιούχος ΤΕΙ από το 1986.
Υπηρεσίες:
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων κίνησης και φωτισμού.
  • Έξυπνα σπίτια, αυτοματισμοί.
  • Δομημένη καλωδίωση.
  • Πιστοποιητικά.
  • Βλάβες.