ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M.D.

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Επιστημονικός υπεύθυνος δερματολογικού τμήματος νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ.
Υπηρεσίες:
  • Κλινική και επεμβατική δερματολογία, εφαρμογές laser.