ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Ηλεκρολόγος σας για το Σπίτι - το Γραφείο - την Επιχείρησή σας
Άμεση εξυπηρέτηση, όταν εμφανιστεί το ηλεκτρολογικό πρόβλημά σας.
Υπηρεσίες:
  • Εκδόσεις πιστοποιητικών ΔΕΗ.
  • Βλάβες.
  • Θυροτηλέφωνα.
  • Κεραίες.
  • Ηλεκτρολογικό υλικό.

Περιοχές που Εξυπηρετεί:

Όλη την Αττική.