ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Μετεκπαιδευθείς εις University of Miami,  L. Miller School of Medicine – Florida, U.S.A. και  Federal Hospital de Bonsucesso – Rio de Janeiro, Brazil.
Υπηρεσίες:
  • Lasers & Cosmetics.
  • Digital Dermatoscopy.
  • Skin Surgery.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Ελλάδα, Εξωτερικό.