Γκονέτης Βάιος Χ.

Υδραυλικός
Υδραυλικές εργασίες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, φυσικό αέριο.
Υπηρεσίες:
  • Εγκαταστάσεις, επισκευές, συντηρήσεις υδραυλικών.
  • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (επίτοιχοι λέβητες, αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες καύσης φυσικού αερίου).