ΓΝΩΣΗ

Λογοθεραπεία - Ψυχολόγος
Η «γνώση» ινστιτούτο ανάπτυξης, μάθησης και συμπεριφοράς λειτουργεί στον Νέο Κόσμο από τον Οκτώβριο του 2008. Δημιουργήθηκε μετά από 15 χρόνια κλινικής εμπειρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων. Η φιλοσοφία μας είναι ότι κάθε άτομο πρέπει να τυγχάνει του απόλυτου ανθρώπινου και επιστημονικού σεβασμού.
Στόχος μας είναι η εξατομικευμένη και ολιστική παρέμβαση στην αντιμετώπιση προβλημάτων ανάπτυξης, λόγου, μάθησης και συμπεριφοράς, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Η «γνώση» ευχαριστεί τα παιδιά, τους γονείς, τους ενήλικες που την εμπιστεύτηκαν.
Ευχαριστεί τους συναδέλφους και τους φίλους που τη στήριξαν ηθικά και πρακτικά.
Υπηρεσίες:
  • Λογοθεραπεία.
  • Εργοθεραπεία.
  • Ειδική μαθησιακή παρέμβαση.
  • Ψυχολογική υποστήριξη.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός.
  • Συμβουλευτική γονέων.
  • Σχολή γονέων.
  • Ψυχοθεραπεία ενηλίκων.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Αττική.