Δαμηλάκης Εμμανουήλ Δ.

Υδραυλικός - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Ο κύριος Δαμηλάκης Εμμανουήλ είναι αδειούχος θερμοϋδραυλικός, ασχολείται με εγκαταστάσεις και επισκευές ( ανακαινίσεις ) σε υδραυλικά και θέρμανση.
Υπηρεσίες:
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
  • Ανακαινίσεις σε διαμερίσματα και καταστήματα.
  • Βλάβες και διαρροές σε σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης.
  • Αντικατάσταση ειδών υγιεινής.
  • Εγκαταστάσεις, service, αντικαταστάσεις και συνδέσεις ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων.
  • Καθαρισμός και συντήρηση καυστήρα.
  • Εγκαταστάσεις σωληνώσεων φυσικού αερίου.