ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ

Διαγνωστικό Κέντρο - Συμβάσεις με Όλα τα Ταμεία

Η σημασία της πρόληψης:
Σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες η αναγκαιότητα της προληπτικής ιατρικής αποκτά μεγαλύτερη αξία. Η πρόληψη θεωρείται ότι είναι η καλύτερη θεραπεία.
Κακοήθειες, καρδιοπάθειες και άλλα θα μπορούσαν να διαγνωστούν πρώιμα και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και με επιτυχία. Ο προληπτικός έλεγχος είναι πλέον μια υποχρέωση που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος στον εαυτό του.
Ο προληπτικός έλεγχος υγείας στα Διαγνωστικά Εργαστήρια Ιλίου σημαίνει:
Αξιόπιστα αποτελέσματα.
Ταχύτητα.
Ανθρώπινη εξυπηρέτηση.
Χαμηλό κόστος για όλους τους ασθενείς.
Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Ιλίου ιδρύθηκαν το 1990 και διατηρώντας πάντα υψηλά την ποιότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων συνεχίζουν απερίφραστα την προσφορά τους στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

 

Αγίου Φανουρίου 54
Ίλιον 131 22 GR
Get directions