ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΡΑΨΑ (Θεοδωρακάκης Νικόλαος Π.)

Περιγραφή Επιχείρησης
Κέντρα ευρωπαϊκών γλωσσών. Εγγραφές όλο το χρόνο.
 
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Business class, ορολογία.