ΗΝΙΟΧΟΣ

Αγγλικά Διδακτικά Βιβλία & Λεξικά
Η εταιρεία ΗΝΙΟΧΟΣ είναι στο χώρο της ελληνικής αγοράς από το 1987 και αποτελεί την πρώτη εταιρεία στον χώρο των αγγλικών διαδακτικών βιβλίων και λεξικών.
Υπηρεσίες:
  • Αγγλικά – διδακτικά βιβλία και λεξικά.
  • Oxford Stavropoulos learner’s dictionaries.
  • English – Greek.
  • Greek – English.
  • Pocket.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Ελλάδα.