ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Περιγραφή Επιχείρησης
Η επιχείρησή μας προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, έχοντας ΙΕΚ, και ΚΕΚ.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Σπουδές στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, σεφ, γραφιστική, 3D animation, cartoon, οικονομία και διοίκηση. Σεμινάρια μέσω ΛΑΕΚ σε επιχειρήσεις και επιδοτούμενα προγράμματα ( Voucher ).