ΙΙΕΚ ΕΝΩΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

IEK
Περιγραφή Επιχείρησης
Στο ΙΕΚ υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής της ειδικότητας της ιεροραπτικής.