ΙΣΧΥΣ – ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις - Μελέτες - Βλάβες - Πιστοποιητικά
Η εταιρεία ΙΣΧΥΣ Ενεργειακές Λύσεις αναλαμβάνει πάσης φύσεως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με κύριο γνώμονα την ασφάλεια, την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία. Αυτό επιτυγχάνεται με την πλήρη συμμόρφωση στους κανονισμούς (ΕΛΟΤ HD384) που διέπουν τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και τη χρησιμοποίηση επώνυμων, πιστοποιημένων υλικών σε οποιοδήποτε έργο μας. Η πολυετής πείρα μας σε μικρά και μεγάλα έργα εγγυώνται αξιόπιστες λύσεις για κάθε είδους απαιτήσεις οικιακών και επαγγελματικών χώρων πάντα με ασφάλεια, συνέπεια και καλαισθησία !
Υπηρεσίες:
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, γραφείων, βιοτεχνιών (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση).
  • Έκδοση Υ.Δ.Ε. (πιστοποιητικά ΔΕΗ).
  • Εγκαταστάσεις φωτισμού.
  • Εγκαταστάσεις δικτύων (data-voice).
  • Εγκαταστάσεις συναγερμού.
  • Εγκαταστάσεις Κεραιών (TV-SAT).
  • Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων, θυροτηλεοράσεων.
  • Εγκαταστάσεις γειώσεων.
  • Εγκαταστάσεις ΦωτοβολταΪκών συστημάτων.
  • Μελέτες δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Ελλάδα.