Ι. ΚΤΕΟ ΤΕΧΝΟΚΙΝΗΣΗ

Το Πρώτο ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων στον Ασπρόπυργο
2 γραμμές ελέγχου βαρέων οχημάτων για άμεση εξυπηρέτηση.
Αξιόπιστος και ασφαλής έλεγχος.
Απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας.
Συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος.
Διαχείριση ποιότητας και αποδοτικότητας της εργασίας μέσω αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, εξοπλισμού ελέγχων και λοιπών υποδομών.
Υπηρεσίες:
 • Τεχνικός Έλεγχος
  Βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων
  Ελαφρά οχήματα έως 3,5 τόνους
  Δίκυκλα
 • Πρόσθετες υπηρεσίες
  Έλεγχος εταιρικών οχημάτων
  Εκούσιος (προληπτικός) έλεγχος
  Αρχικός έλεγχος διασκευής υγραεριοκίνησης
  Κάρτα ελέγχου καυσαερίων
  Κάρτα θορύβου
  Έκδοση βεβαίωσης SAP
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Αττική.