Καλαϊτζής Δημήτριος

Ψυκτικός

Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων.

Υπηρεσίες:

  • Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, συστημάτων ψύξης.