Καρδιοανάλυση

Διαγνωστικό Κέντρο

Cardio_logo

Η διάρκεια καταγραφής ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

 

Μετά από μία καταγραφή holter είναι δυνατόν να διαγνώσουμε:

  • Την παρουσία τη συχνότητα και τον χαρακτήρα έκτακτων συστολών.
  • Παροξυσμικές υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες.
  • Τις σοβαρότερες κοιλιακές ταχυκαρδίες.
  • Περιόδους φλεβοκομβικής βραδυκαρδίας ή παύσης.
  • Παροδικό κολποκοιλιακό αποκλεισμό ποικίλου βαθμού.
  • Μεταβολές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ενδεικτικές ισχαιμίας.
  • Τη δραστικότητα εφαρμοζόμενης φαρμακευτικής αγωγής.