ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καρδιοδιαγνωστικό Κέντρο
Καρδιολογικό Ιατρείο Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπηρεσίες:
  • Καρδιολογικός έλεγχος.
  • TRIPLEX καρδιάς.
  • Δοκιμασία κόπωσης.
  • HOLTER ρυθμού.
  • HOLTER αρτηριακής πίεσης 24h παρακολούθηση.
  • Έλεγχος και θεραπεία υπέρτασης.
  • Υπερηχοκαρδιογράφημα.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Αττική.
Νέστορος 110
Ίλιον 131 22 GR
Get directions
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 12:00 και 17:30 - 21:00 (Κατόπιν ραντεβού.)