Κορέτσης Μάριος Φ.

Ηλεκτρολόγος

Υπηρεσίες:

  • Πιστοποιητικά ΔΕΗ.
  • Νυχτερινό ρεύμα.
  • Εσωτερικές εγκαταστάσεις.
  • Αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα.
  • Θυροτηλεοράσεις.
  • Συναγερμοί.
  • Δίκτυα.
  • Τοποθετήσεις φωτιστικών.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.