ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μεταφορές - Μετακομίσεις

Υπηρεσίες:

  • Εθνικές μεταφορές οικοσκευών & εμπορευμάτων.
  • Πλήρης συσκευασία οικοσυσκευής.
  • Αποσυσκευασία & Επανατοποθέτηση.
  • Ανυψώσεις.
  • Μεταφορές έργων τέχνης.
  • Αμπαλάζ.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Ελλάδα.