ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ

Άμεση Κάλυψη σε Όλη την Αττική - Αποφράξεις Αποχετεύσεων & Φρεατίων - Απολυμάνσεις Πολυκατοικιών & Επαγγελματικών Κτηρίων
Υπηρεσίες:
 • Αποφράξεις.
 • Απολυμάνσεις.
 • Συντηρήσεις αποχετεύσεων.
 • Αντλήσεις.
 • Γενικοί καθαρισμοί αποχετεύσεων.
 • Γενικοί καθαρισμοί υδρορροών και σχαρών οβριών.
 • Έλεγχος αγωγών με κάμερα.
 • Κατασκευές αποχετευτικού δικτύου.
 • Επισκευές αποχετευτικού δικτύου.
 • Καθαρισμοί αντλιοστασίων (αναρρόφηση στερεών και πλύσιμο με πιεστικό).
 • Κένωση στεγανών και υποσυλλεκτών με βυτίο (ύψος βυτίου 1.95μ).
 • Καθαρισμοί και βάψιμο φωταγωγών.
 • Επισκευή αποχέτευσης.
 • Οριζόντια γραμμή αποχέτευσης.
 • Κάθετη γραμμή αποχέτευσης.
 • Επισκευή υδρορροής.
 • Στεγανοποίηση φρεατίου.
 • Κατασκευή αποχέτευσης.
 • Έλεγχος αγωγών με κάμερα.
 • Συντήρηση αποχέτευσης.
 • Αντλήσεις Προληπτικοί καθαρισμοί.
 • Καθαρισμός υδρορροών.
 • Καθαρισμός σχαρών όβριων.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Αττική.