Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος
Καρδιολογικό ιατρείο.
Υπηρεσίες:
  • Έλεγχος αρτηριακής πίεσης και λιπιδίων.
  • ΗΚΓ.
  • Τriplex καρδιάς.
  • Ηolter ρυθμού και πίεσης.