Μιχαλακέας Χρήστος Α.

Καρδιολόγος

Υπηρεσίες:

  • Triplex καρδιάς.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ).
  • Holter ρυθμού, πίεσης.