Μπακίρης Χρήστος Β.

Υδραυλικός
Η 20ετής εμπειρία μας οι πιστοποιήσεις μας ( αδειούχος θερμοϋδραυλικός ) εγγυούνται την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Αναλαμβάνουμε οικοδομές, ανακαινίσεις, επισκευές βλαβών, συντηρήσεις και κάθε είδος υδραυλικών εργασιών.
Υπηρεσίες:
  • Αναλαμβάνουμε υδραυλικές εργασίες παντός τύπου.
  • Ανακαινίσεις.
  • Πυρόσβεση.
  • Επισκευές βλαβών και συντηρήσεις.