ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Υδραυλικός - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Τα 20 έτη εμπειρία μας σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, παρακολουθώντας την εξέλιξη των υλικών, παρέχουμε υπηρεσίες υπεύθυνα με αξιοπιστία και συνέπεια σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Υπηρεσίες:
  • Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις.
  • Φυσικό αέριο.
  • Πυρόσβεση.
  • Κλιματισμός.
  • Ηλιακά συστήματα.
  • Επισκευές & Συντηρήσεις.
  • Ανακαινίσεις.
  • Θερμοσίφωνες.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Αττική.