Μπελέρης Αναστάσιος Κ.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρολογικές Επισκευές
Ο Τάσος Μπελέρης είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αναλαμβάνει πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εργασίες οικιών, καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων.
Υπηρεσίες:
  • Επισκευές ηλεκτρολογικών βλαβών.
  • Αυτοματισμοί.
  • Φωτισμοί κήπων.
  • Αποκατάσταση βλαβών.
  • Πιστοποιητικά ΔΕΗ.
  • Ανακαινίσεις οικιών – γραφείων – επαγγελματικών χώρων.