ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κλινικός Ψυχολόγος

Η Βασιλική Μπουκουβάλα σπούδασε Ψυχολογία στη Γαλλία. Maîtrise de Psychologie Université PAUL VALERY MONTPELLIER III, Montpellier, France και DESS – Diplôme des Etudes Supérieures Spécialisées en Psychologie Clinique et Psychopathologique. Université de NICE – SOPHIA ANTIPOLIS, Nice, France.

Άδεια ασκήσεως Ψυχολόγου στη Γαλλία και στην Ελλάδα.
Μέλος Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχολογίας.
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

Υπηρεσίες:
  • Παροχή υπηρεσιών Κλινικού Ψυχολόγου.
  • Ψυχολογική Αξιολόγηση.
  • Ψυχολογική Υποστήριξη Εφήβων και Ενηλίκων.
  • Ψυχολογική Υποστήριξη Οικογενειών και Γονέων.
  • Ψυχολογική Υποστήριξη Ατόμων μετά από τραυματικά γεγονότα π.χ. καταστροφές, σεισμούς, τροχαία ατυχήματα, κακοποίηση κ.λπ.
  • Ψυχολογική Υποστήριξη Ατόμων σε θέματα εξαρτήσεων.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Ελλάδα.