Μυτάκης Αλέξανδρος Ι.

Υδραυλικός
Η εταιρία του Αλεξανδρου Ι. Μυτάκη ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 1991 και ως μιας συνέχειας της πολύχρονης οικογενειακής παράδοσης εξηντα και πλέων χρόνων στον χώρο της οικοδομής ,σε ότι αφορά όλων των υδραυλικών, θερμικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων και επισκευών της κάθε σύγχρονης αλλά και παλαιότερης κτιριακής κατασκευής καθώς επίσης και την απαραίτητη προμήθεια, μελέτη και επίβλεψη του κάθε έργου.