Νικολουδάκης Γεώργιος Δ.

Ψυκτικός

Υπηρεσίες:

  • Κλιματισμός, εγκατάσταση και service.
  • Ψυκτικές εργασίες και εγκαταστάσεις.
  • Βιομηχανική και επαγγελματική ψύξη.
  • Επισκευή ψυγείων.