Ξενουδάκης Θεοφάνης Α.

Ηλεκτρολόγος
Έχοντας άριστη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σίγουρο αποτέλεσμα.
Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Υπηρεσίες:
  • Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εργασίες από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες και πολύπλοκες.
  • Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συντηρήσεις κτιρίων και πινάκων, ηλεκτρολογικές ανακαινίσεις οικιών και καταστημάτων, μελέτες φωτισμού και φωτισμούς ασφαλείας.
  • Εκδίδουμε πιστοποιητικά ΔΕΗ, αφού πρώτα ελεγχθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς την παρουσία μας στο χώρο, να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Αποκαθίστανται άμεσα τυχόν κακοτεχνίες και ελλείψεις, για να προχωρήσει η διαδικασία.