Ο ΘΕΜΗΣ – Κλεισιάρης Παναγιώτης Ι.

Βουλκανιζατέρ Ελαστικών
Από το 1955 στην υπηρεσία του αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας.
Υπηρεσίες:
  • Εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.
  • Επισκευές ελαστικών, ζυγοσταθμίσεις.