Παπαορφανού Ευαγγελία Γ.

Σχολή Χορού
Σχολή χορού αναγνωρισμένη από το κράτος. Στόχος της σχολής είναι η παροχή μαθημάτων υψηλού επιπέδου σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και των 2 φύλων μέσα από τμήματα που διαμορφώνονται σύμφωνα µε την ηλικία και το επίπεδο των μαθημάτων µε σεβασμό πάντοτε στο ανθρώπινο σώμα και τις δυνατότητες του καθενός. Μέληµα της σχολής µας είναι η προώθηση του χορού ως μορφή τέχνης και ως τεχνική. Ως τέχνη εκφράζει συναισθήματα και σκέψεις. Απελευθερώνει και ανοίγει τις παιδικές τρυφερές ψυχές στο ρυθμό και στην κίνηση. Ως τεχνική είναι το σύνολο των στοιχείων που είναι απολύτως απαραίτητα για να κάνουν το σώμα μας να κινείται με τον πιο σωστό τρόπο κατά την εκτέλεση κάθε χορευτικής κίνησης.
Υπηρεσίες:
  • Μαθήματα μπαλέτου (RAD),
  • Μοντέρνου χορού (ISTD).
  • Σύγχρονου χορού (Limon).
  • Hip – Hop.
  • Latin χορούς.