Παστρωμάς Νικόλαος Τ.

Κτηνιατρείο
Κτηνιατρικές υπηρεσίες και είδη.
Υπηρεσίες:
  • Κλινικές εξετάσεις.
  • Εμβολιασμοί.
  • Αιματολογικές.
  • Βιοχημικές αναλύσεις.
  • Χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Καλλωπισμός.
  • Καθαρισμός δοντιών.
  • Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας.
  • Επισκέψεις κατ´ οίκον.