ΠΕΤΡΑΣ Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ιατρός – Καρδιολόγος – Αριστούχος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Αριστούχος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετεκπαιδευθείς εις Αμερικής.
Baylor College of Medicine, Houston Texas U.S.A.
Μέλος Αμερικανικής Αντυπερτασικής Εταιρείας.
Μέλος Αμερικανικής Εταιρείας Υπερηχοκαρδιογραφίας.
Υπηρεσίες:
  • Έγχρωμο υπερηχογράφημα (triplex).
  • Δοκιμασία κόπωσης.
  • Καρδιογράφημα.
  • Holter ρυθμού – Holter πίεσης 24ωρου.
  • Προαθλητικός έλεγχος.
  • Διερεύνηση προκάρδιου πόνου με μέτρηση μυοκαρδιακών βιοδεικτών.

Περιοχές που Εξυπηρετεί:

Όλη την Ελλάδα.
Παναγή Τσαλδάρη 168
Νίκαια 184 53 GR
Get directions