ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Β. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ειδικός Καρδιολόγος MD - Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ειδικός Καρδιολόγος MD πτυχιούχος ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέλος Ελληνικής Καρδιολογικής εταιρείας, Ευρωπαϊκής εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Αποκατάστασης.
Το σύγχρονο καρδιολογικό ιατρείο του Θεόδωρου Σακελλαρίου προσφέρει άριστες υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης σε όλο το φάσμα των καρδιαγγειακών παθήσεων. Με τη συμβολή ιατρικού εξοπλισμού (ηλεκτροκαρδιογράφος, υπερηχοκαρδιογράφος, Holter) τελευταίας τεχνολογίας καθίσταται δυνατή η ακριβής διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού ακόμη και κατ’ οίκον.
 
Υπηρεσίες:
  • Ειδικό πακέτο πλήρους καρδιολογικής εξέτασης.
  • ΗΚΓ, υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex) καρδιάς και αορτικού τόξου, Holter ρυθμού 24-48 ωρών και κατ’ οίκον.
  • Προαθλητικός – προσχολικός έλεγχος – ιατρικά πιστοποιητικά.
  • Check Up.
  • Αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, Στεφανιαία νόσος, αρρυθμίες, κολπική μαρμαρυγή.
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση .
  • Καρδιολόγος, κατ’ οίκον, ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex – υπέρηχος καρδιάς, Triplex αορτικού τόξου, Holter, υπέρταση, βεβαίωση γυμναστηρίου – κολυμβητηρίου – σχολείου, Check Up, συνταγογράφηση.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Αττική.