Σταμάτη Αλεξάνδρα Α.

Παθολόγος
Παθολογικό ιατρείο, ιατρείο οικογενειακής ιατρικής.
 Υπηρεσίες:
  • Μέτρηση και παρακολούθηση πίεσης.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
  • Μέτρηση και παρακολούθηση σακχάρου.
  • Προληπτική ιατρική.
  • Επισκέψεις κατ’ οίκον.
  • Πιστοποιημένη με ΕΟΠΥΥ μόνο για ηλεκτρονική συνταγογράφηση.