Τριάντης Βασίλειος Κ.

Ψυκτικός
Εμπειρία 20 ετών, άψογοι στην δουλειά μας, εντιμότητα, σωστοί στην ώρα μας.
Υπηρεσίες:
  • Εγκαταστάσεις κλιματιστικών.
  • Βλάβες κλιματιστικών.
  • Service με οικολογικό καθαρισμό και αποψιλώσεις.