ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ορθοπεδικός Χειρουργός - Ειδίκευση στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών - Ασκληπιείο Βούλας - Κατ΄Οίκον Επισκέψεις
Ο κύριος Τσουτσάνης έχει ειδικευτεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών – Ασκληπιείο Βούλας.

Υπηρεσίες:

  • Κατ’ οίκον επισκέψεις.
  • Αθλητικές κακώσεις.
  • Πελματογράφημα – Παθήσεις άκρου ποδός.
  • Οστεοπόρωση.
  • Αρθρίτιδα – Οστεαρθρίτιδα.
Κειριαδών 42
Αθήνα 118 54 GR
Get directions
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη: 17:00 - 20:00 Παρασκευή: 14:00 - 18:00