ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – Αγριακονίτης Κωνσταντίνος Ι.

Υδραυλικός
Υδραυλικότεχνική κάλυψη, αντικατάσταση κάθετων και οριζόντιων στύλων αποχέτευσης και καμινάδων, με ιδιόκτητα αναβατόρια τελευταίας τεχνολογίας ειδικά για ακάλυπτους και φωταγωγούς. Άδεια υδραυλικού Α΄, θερμοϋδραυλικού.
Υπηρεσίες:
  • Λεβητοστάσια, γραμμές αερίου, αναβατόρια για φωταγωγούς.
  • Υδραυλικότεχνική Κάλυψη.