Υφαντής Θεόδωρος Δ.

Ηλεκτρολόγος
Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος που αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εργασίες παντός είδους.
Υπηρεσίες:
  • Πιστοποιητικά ΔΕΗ.
  • Επισκευάζει ηλεκτρικές συσκευές, πίνακες ρεύματος.
  • Ηλεκτρολογικά προβλήματα.
  • Μελέτη φωτισμού για επιχειρήσεις και γραφεία παντός είδους.