Φλωράτος Χαρίλαος Η.

Ηλεκτρολόγος

Υπηρεσίες:

  • Πιστοποιητικά ΔΕΗ.
  • Ανακαινίσεις.
  • Συντηρήσεις Επισκευή βλαβών.
  • Καλωδίωση.
  • Κεραίες – Τηλέφωνα.