Χαντηλάρης Σάββας Π.

Κτηνιατρείο

Υπηρεσίες:

  • Παθολογικό.
  • Xειρουργικό.
  • Oδοντιατρικό.
  • Aιματολογικό.
  • Bιοχημικό.
  • Aκτινολογικό.
  • Nοσηλεία.
  • Διατροφική υποστήριξη.