ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΑΝΣΥ M.SC.

Ψυχολόγος - Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Κλινική Ψυχολογία
Η Νάνσυ Αλεξίου έχει σπουδάσει ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου Αρ. Πρωτ. 25523/04-12-08). Έχει εισαχθεί με υποτροφία του κράτους και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει ειδικευτεί στη θεραπεία ψυχικών τραυμάτων με τις μεθόδους EMDR, Brainspotting και CRM. Ακολουθεί τις αρχές τις κλινικής ψυχολογίας για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία καθώς και τις αρχές της Προσωποκεντρικής και Focusing Βιωματικής προσέγγισης στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία (εκπαιδευόμενη στο ελληνικό κέντρο Focusing).
Τόσο πριν, αλλά ακόμα περισσότερο τώρα, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, λαμβάνεται μέριμνα σε σχέση με το κόστος των συνεδριών για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή είναι άνεργοι.
Υπηρεσίες:
  • Διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Κατάθλιψη.
  • Άγχος.
  • Τραυματικά γεγονότα.
  • Ζητήματα αυτοεκτίμησης.